Các chuyên mục khác

Tag Archives: Nơi Đó Có Con Đường

Nơi Nào Có Ý Chí, Nơi Đó Có Con Đường

Nơi Nào Có Ý Chí, Nơi Đó Có Con Đường

Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra – Chỉ cần bạn có ý chí “Không có gì xảy ra trên đời nếu trước đó không có một ước mơ, cùng một tư duy tích cực và một ý chí quyết tâm thực hiện nó.” “Đừng tin và sợ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc; hãy luôn tâm niệm rằng ... Read More »