Các chuyên mục khác

Nơi Nào Có Ý Chí, Nơi Đó Có Con Đường

Nơi Nào Có Ý Chí, Nơi Đó Có Con Đường

Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra – Chỉ cần bạn có ý chí

“Không có gì xảy ra trên đời nếu trước đó không có một ước mơ, cùng một tư duy tích cực và một ý chí quyết tâm thực hiện nó.”

“Đừng tin và sợ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc; hãy luôn tâm niệm rằng tất cả chỉ mới bắt đầu.”

“Số phận nghiệt ngã có thể khiến bạn bỏ cuộc, mọi người có thể nói với bạn là bạn không thể, nhưng chính bạn mới là người quyết định có bỏ cuộc hay không – cho dù bất cứ điều gì xảy ra.”

Khuyết danh

Giá: 44.000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*